Binnen de relatie van mensen met Univé draait het om de zekerheden en mogelijkheden van het leven. Niemand kan zekerheid claimen, maar u kunt er wel met elkaar aan werken. Door meer dan voorheen in te zetten op samen leren tegenspoed voorkomen, gevolgen leren beperken en de rest gewoon goed verzekeren.

De samenleving verandert snel. We transformeren van een individuele wereld naar meer samen. Kennis en ervaringen delen met anderen is het nieuwe weten. De toekomst draait om de maatschappelijke verbinding van iedereen, niemand uitsluiten, kansen zien voor nieuwe ontmoeting, dialoog en wederzijds vertrouwen.

Univé gelooft in het principe van coöperatie en het belang van elkaar kunnen ontmoeten, de dialoog aangaan en onderdeel zijn van de leefomgeving dichtbij. Om te weten wat er speelt, wat er nodig is en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dat is precies waar Univé voor staat; samen, doen en dichtbij.

Samen zekerheid organiseren is ontwikkeling van lokale gemeenschappen van burgers, klanten, relaties en Univé die samen zekerheid willen organiseren. En als leerweg 'samen leren verbinden' draagt ze bij aan de Unive transitie 'terug naar de kracht', via een nieuwe weg.